top of page

TUOTE-

PAKKAUSTEN

VIRITYSOPAS

3800 (alv0%) / tuotepakkaus

Tie tuotteeseen käy pakkauksen kautta. Aivojen kivikautiset järjestelmät huomioon ottava tuotepakkaus kiinnittää kuluttajan huomion ennen kuin hänen tietoista huomiotaan. Ostajan aivoja miellyttävä pakkaus tekee myös sisällöstä houkuttelevamman. Neurotieteellistä tietoa hyödyntämällä suunniteltu aivoystävällinen tuotepakkaus kasvattaa siitä pitämisen ja sen ostamisen todennäköisyyksiä. Tiedeperustaisen viritysoppaan avulla voimme tuottaa elintarvikkeilleinne, käyttötavararoille ja muille tuotteille myyntiä ja menekkiä kasvattavan pakkauksen.

 

Viritysopas sisältää suosituksia, jotka:

  • perustuvat neuro- ja käyttäytymis(talous)tieteelliseen tutkimustietoon

  • on suunniteltu nykyisten pakkaustenne ja pakkausleiskojenne optimoimiseksi

  • tuotetaan käsityönä ammattilaisen suorittaman auditoinnin sekä SCI25/100-analyysin avulla

  • kattavat tuotepakkauksenne visuaalisten – ja tarpeen tullen myös moniaistillisten – elementtien kuten kuvien, värien, tekstien, materiaalien, äänien, fonttien, graafisten elementtien muotoilun ja sijoittelun optimoinnin

  • ovat selkeitä ja helposti käytäntöön vietäviä

Pdf-muotoinen opas toimitetaan sähköpostiisi viiden(5) vuorokauden sisällä tilauksestasi.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%. 

Mihin viritysoppaan suositukset perustuvat?

Joka sekunti aistimme välittävät aivoillemme informaatiota ympäristöstämme noin 11 000 000 bittiä, joita aivomme luokittelevat uhka vai palkinto -periaatteella. Nämä kymmeniä tuhansia vuosia vanhat evoluution virittämät automaattiset prosessit tapahtuvat sekunnin kymmenyksissä tiedostamattamme. Tietoisiksi ajatuksiksi tästä informaatiosta tiivistyy noin 50 bittiä. Mitä enemmän palkinto-luokituksia aisti-informaatio sisältää, sitä kiinnostavampi ja miellyttävämpi (=lähestyttävämpi) näitä signaaleja tuottava asia on. 

Aistimme skannavat ympäristöämme jatkuvasti. Kivijalka- tai verkkokaupassa se tarkoittaa tuotepakkausten eriarvoista huomiointia: jotkut pakkaukset vetävät puoleensa tehokkaammin kuin toiset.  Tuhansien neuro- ja käyttäytymistieteellisten tutkimusten ansiosta tiedämme miksi, miten ja mitkä elementit tuotepakkauksissa vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin.

 

Viritysoppaan suositukset perustuvat siis tieteelliseen tietoon.

Brain Scans_edited.jpg
kysymyksiä ja vastauksia

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

"Miten palvelunne eroaa muista vastaavista verkkosivujen tehostamispalveluista?

Viritysoppaan sisältämät suositukset perustuvat tieteellisiin havaintoihin subjektiivisten kokemusten ja näkemysten sijaan.

"UX/UI-suunnittelijamme kehittävät sivujamme A/B-testaamalla. Mitä hyötyä viritysoppaasta meille olisi?"

Viritysoppaan suositukset tarjoavat tiedeperustaisia vaihtoehtoja A/B-testaamiseen.  

bottom of page