AIVOTULKKI

Tommi Salmelainen on erikoistunut yritysten liiketoiminnan virittämiseen neuro- ja käyttäytymis(talous)tieteellisen tiedon avulla. Aivojemme kivikautisia järjestelmiä hyödyntämällä yrityksenne myynti- ja markkinointitavoitteiden toteutumisen todennäköisyyksiä on mahdollista kasvattaa.  

 

Palveluformaatteina ovat verkossa tai fyysisessä lokaatiossa toteutetut live-koulutusluennot ja/tai pdf-muotoiset ohjeistukset, raportit tai oppaat.

MYYNTI

"Tommin tieteeseen perustuva ja persoonallinen esitys naulitsi kuulijakunnan paikoilleen ja olemme luennon jälkeen saaneet useita palautteita, miten innostava ja mielenkiintoinen luento oli. Vahva suositus!”

Ari Pellilä, Regional Manager

Life Finland Oy

Myyntikoulutusluennot (60-180 minuuttia) tarjoavat käytäntöön helposti vietäviä tiedeperustaisia taktiikoita myyntipolun eri vaiheisiin. Ymmärtämällä asiakkaiden päätöksiin vaikuttavia tekijöitä, meidän on mahdollista suostutella tehokkaammin – pidettävyyttämme ja luotettavuuttamme samalla kasvattaen. Koulutukset sopivat B2B- ja B2C-myyjille, verkko- ja myymäläympäristöihin. Sisältö tuotetaan yrityksenne tarpeiden mukaan seuraavista osa-alueista:

Aivot: päätösten synty ja ympäristön vaikutus valintoihimme
Tämän peruskoulutusluennon myötä opimme päätöksiimme vaikuttavista tiedostamattomista prosesseista. 

Psykologiset suostuttelutaktiikat
Tässä osiossa käymme läpi käyttäytymistaloustiedeperustaisia taktiikoita, joiden avulla voimme kasvattaa tarjontanne houkuttelevuutta ja ostamisen todennäköisyyttä.

 

Kognitiiviset vinoumat ja muut psykologiset ilmiöt
Kognitiivinen vinouma tarkoittaa ihmisillä esiintyviä taipumuksia hahmottaa ja painottaa havaintoja, tulkintoja ja informaatiota tietyillä tavoin. Tuntemalla ja kiertämällä kyseiset ilmiöt voimme kasvattaa ostamisen todennäköisyyttä ehkäisemällä potentiaalisen ostajan kieltäytymiseen johtavaa psykologista reaktanssia.

Myyjän ulkoasu, kehonkieli ja käyttäytyminen 

Päinvastoin kuin yleisesti luullaan, meillä on ensivaikutelman tekemiseen aikaa vain joitakin kymmeniä millisekunteja. Potentiaalisten uhkien havaitsemiseen virittyneet aivomme muodostavat käsityksen kohtaamamme ihmisen luotettavuudesta ja pidettävyydestä jo hyvissä ajoin ennen ensipuheita. Neurotieteiden ansiosta tiedämme mitä nämä elementit ovat ja miten niihin voi vaikuttaa. 

Neuvottelutilan optimointi

Optimoimalla myyntiympäristön ja neuvottelutilojen visuaaliset (näkö), olfaktoriset (haju), auditiiviset (kuulo) ja haptiset (tunto) tekijät, voimme kasvattaa tavoittelemiemme neuvottelutulosten todennäköisyyksiä.

”Tommi Salmelaisen myynninpsykologia tuo niin uusia ajatuksia kuin konkretiaa siihen, kuinka ihmismieli toimii ja kuinka siihen pystytään omalla tekemisellä vaikuttamaan. Suosittelen”.

Ville Bergman , myyntijohtaja 

Clear Channel Suomi Oy

 
MATERIAALIT

Tiedeperustaisen virittämisen avulla voimme kasvattaa digi-, printti, TV- ja radiomainostenne ja yritysmateriaalienne kuten esitteiden, hinnastojen, promootio- ja muun visuaalisen yritysmateriaalinne tehoa. Virittämisessä hyödynnämme neuro- ja kayttäytymis(talous)tieteellisiä havaintoja muun muassa seuraavien elementtien suhteen:

  • kuvasisällöt

  • mainostekstit eli copyt

  • graafiset elementit

  • värit

  • hintojen esittäminen

  • mainosalustan ja -formaatin edellyttämä optimointi

  • materiaalien muut elementit

 
 
NETTISIVUT

Sivuvierailijanne aivot muodostavat käsityksen verkkosivuistanne noin 50 millisekunnissa. Varmistamalla nettisivustonne aivoystävällisyyden, vierailijat kokevat yrityksenne luotettavampana ja pidettävämpänä. 

”Tommin kanssa toteutetun tiedeperustaisen virittämisen ansiosta verkkosivujemme kautta tapahtuvien yhteydenottojen määrä kasvoi 200%”.

Ville Sohlberg

Teippinet.com

 
BRÄNDI

Brändi tekee yrityksestä sen kivan, samaistuttavan ja puhuttelevan "tyypin", jonka kanssa asiakkaat tykkäävät "hengata". Brändipersoonallisuuden ylätasoja on viisi: vilpittömyys, jännittävyys, kompetenssi, hienostuneisuus ja rosoisuus. Optimoimalla brändiänne vahvistavia elementtejä tieteellisten havaintojen ja tiedeperustaisten taktiikoiden avulla voimme edistää yrityksenne liiketoiminnallisia tavoitteita. 

 
PAKKAUKSET

Päädymme ostamaan ja valitsemaan tiettyjä tuotteita ja palveluita. Aivomme pitävät niitä muita parempina vaihtoehtoina. Voimme konfabuloida eli rationalisoida syitä valinnallemme jälkikäteen, mutta todelliset syyt jäävät aivojemme tiedostamattomiin prosesseihin. Tekemällä tuote- ja palvelupakkauksistanne aivoystävällisiä kasvatamme niiden valitsemisen todennäköisyyttä.

 
RAVINTOLAT

Painavalla alustalla oleva menu parantaa asiakkaan kokemaa hintakäsitystä. Tämän ja satojen vastaavien taktiikoiden avulla voimme parantaa asiakkaidenne tyytyväisyyttä,  keskiostoa ja uudelleenasioinnin todennäköisyyttä.

Lue Keskon food service -tukkurin, Kespron.  kanssa toteutetusta yhteistyöstä TÄÄLTÄ.