top of page
GettyImages-1300858230_edited_edited_edited_edited_edited.png

RESTAURANT SBO on neuro- ja käyttäytymis(talous)tiedeperustainen palvelu ravintoloiden myynnin ja asiakaskokemusten parantamiseksi.

 

Haluatko oman tai edustamasi ravintolan menestyvän vieläkin paremmin?  Ota yhteyttä tai tutustu sitä ennen palveluumme tarkemmin.

RESTAURANT SBO
PALVELUPAKETIT
RESTAURANT SBO

RESTAURANT SBO (Science-Based Optimization, suom. tiedeperustainen optimointi)  on ravintoloiden liiketoiminnan edistämiseen suunniteltu palvelu. Se koostuu auditoinnista ja neuro- ja käyttäytymis(talous)tieteelliseen tutkimustietoon perustuvan SCI25/100-analyysin avulla tuotetusta personoidusta viritysoppaasta. Oppaan sisältämät taktiikat ja suositukset ovat selkeitä ja helposti käytäntöön vietäviä. RESTAURANT SBO -palvelun avulla meidän on mahdollista virittää ravintolanne fyysinen ja digitaalinen ympäristö tavoitteiltaan tehokkaammiksi.

 

WEB SBO -palvelu auttaa tehostamaan verkkosivuillenne asettamienne tavoitteiden toteutumista kuten esimerkiksi pöytävarausten tekemistä.

 

AMBIENCE SBO -palvelun avulla meidän on mahdollista parantaa ravintolanne keskiostoa, asiakastyytyväisyyttä ja positiivista Word of Mouthia eli "puskaradiota". Se onnistuu optimoimalla ravintolaympäristönne visuaalisia(näkö), olfaktorisia(haju), auditiivisia(kuulo) ja haptisia(tunto) aistiärsykkeitä välittäviä elementtejä. Gustatoriset(maku) aistimukset jätämme kokkinne hoidettaviksi. 

Tutustu palvelupaketteihin ja ota yhteyttä. Kerromme palvelusta mielellämme lisää.

Image by Pablo Merchán Montes
RESTAURANT SBO -PALVELUPAKETIT

WEB  SBO

1200 (alv0%)

 

sisältö:

 1. verkkosivuauditointi

 2. SCI25-analyysi

 3. kuva- ja tekstimuotoinen taktiikka- ja viritysopas (PDF)

AMBIENCE SBO 

3400 (alv0%)

sisältö:

 1. ravintolaympäristön auditointi 

 2. SCI100-analyysi

 3. kuva- ja tekstimuotoinen taktiikka- ja viritysopas (PDF) 

 4. tieteen ja luovuuden yhdistäviä ideoita erottautumisen, huomioimisen ja muistettavuuden tehostamiseksi

WEB + AMBIENCE  SBO

3800 (alv0%)

sisältö:

 1. ravintola-auditointi 

 2. verkkosivu-auditointi

 3. SCI100- ja SCI25-analyysi

 4. kuva- ja tekstimuotoiset taktiikka- ja viritysoppaat(PDF)

 5. tieteen ja luovuuden yhdistäviä ideoita erottautumisen, huomioimisen ja muistettavuuden tehostamiseksi

 6. BONUS: asiakaspalvelun intensiivikurssi (arvo 1200€)

KEVYESTI KATTAVIN

Mihin RESTAURANT SBO -palvelu perustuu?

Ruokapaikan valitsemiseen, elämykseen, asiakaskokemukseen ja uudelleenasiointiin vaikuttavat maukkaan ruoan ja miellyttävien asiakaskohtaamisten lisäksi kaikki ravintolan sensoriset  elementit.

 

Joka sekunti aistimme välittävät aivoillemme informaatiota ympäristöstämme noin 11 000 000 bittiä, joita aivomme luokittelevat uhka vai palkinto -periaatteella. Nämä kymmeniä tuhansia vuosia vanhat evoluution virittämät automaattiset prosessit tapahtuvat sekunnin kymmenyksissä tiedostamattamme. Tietoisiksi ajatuksiksi tästä informaatiosta tiivistyy noin 50 bittiä. Mitä enemmän palkinto-luokituksia aisti-informaatio sisältää, sitä kiinnostavampi ja miellyttävämpi (=lähestyttävämpi) näitä signaaleja tuottava asia on. 

 

Tuhansien neuro- ja käyttäytymistieteellisten tutkimusten ansiosta tiedämme miksi, miten ja mitkä elementit vaikuttavat käyttäytymistämme ohjaaviin päätöksiimme. Esimerkiksi, kansainvälisten pikaruokaketjujenkin käyttämien lämpimien värien kuten keltaisen, oranssin ja punaisen värin on havaittu kasvattavan ruokahalua.  Painavalle alustalle asetetun menun on puolestaan havaittu parantavan asiakkaiden kokemaa hintakäsitystä. 

 

RESTAURANT SBO -palvelu perustuu siis tieteelliseen tietoon  – ei makuasioihin. 

Ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää tieteen tarjoamista mahdollisuuksista ravintolanne liiketoiminnan edistämiseksi.

Brain Scans_edited.jpg
Mihin perustuu?
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

"Miten palvelunne eroaa muista vastaavista myynnin  edistämiseen tähtäävistä palveluista?

RESTAURANT SBO  -palvelun tarjoama tieto ja taktiikat perustuvat tieteellisiin havaintoihin subjektiivisten näkemysten kuten mielipiteiden ja makuasioiden sijaan. 

"Haluamme pitää ravintolakonseptimme ennallaan. Sopiiko palvelu meille?"

Sopii. Palvelun tarkoituksena on virittää nykyistä konseptianne tieteellistä  tutkimustietoa hyödyntämällä, ei luoda uutta brändiä tai konseptia.

"Kehitämme jo toimintaamme asiakaspalautteiden pohjalta. Mitä lisäarvoa palvelunne tarjoaisi?"

Palvelumme tarjoaa tutkittua tietoa asiakkaidenne kokemusta ja ravintolanne myyntejä parantavista tekijöistä, joihin he eivät kiinnitä huomiota tai jotka eivät nouse heidän tietoisuuteensa. 

"Toimiiko palvelunne?"

Jos väittäisimme sen toimivan 100% varmuudella, valehtelisimme. Palvelumme tavoittelema toimivuus perustuu, tieteellisen tiedon tavoin, todennäköisyyksien kasvattamiseen. Lisäksi toimivuuteen voivat vaikuttaa monet tekijät kuten taktiikoiden hyödyntämisaste, kuluttajien käyttäytymistrendit sekä mahdolliset muut muutokset liiketoiminnassanne.

"Löytyykö asiakakokemuksia?"

Palvelu on uusi, joten asiakaskokemuksia ei ole vielä löydy.

Heräsikö sinulle jotain kysyttävää? Ota yhteyttä. Vastaamme mielellämme.

Enjoying Lunch
kysymyksiä ja vastauksia
bottom of page